Tjänster

2018-03-03 > Tyvärr tar jag för tillfället inte emot nya kunder.

 

Jag verkar hovar för att gå utan skor enligt "vildhästmodellen". Provar ut olika sorters hovskor vid behov. Jag är återförsäljare/utprovare för de norska hovskorna Equine Fusion.

Är även återförsäljare för Primero Total, AME Products och Red Horse Products.

 

Jag utgår från Älmhult och tar emot kunder i Småland, samt norra Skåne men gör även längre resor efter överenskommelse.

 

Mindre verkning: 350kr (t.ex shetlandsponny)

 

Standardverkning: 450kr (häst/ponny)

 

Tyngre verkning: 550kr-650kr (svårverkade hästar)

 

Avskoning: 50kr per hov

 

Bootsutprovning: 300kr

 

Bootsutprovning vid verkning: 100kr

 

Milersättning: 25kr /mil (milersättningen delas

förmånsaktigt för kunder på samma tur)

 

Samtliga priser inkl. moms.

 

 

Betalning på faktura eller swish. Journal förs på varje häst och jag fotodokumenterar.

 

Jag är registrerad för F-skatt, moms och är ansvarsförsäkrad!

 

Org.nr: 840614-2730

 

 

Enligt behörighetslagstiftningen får jag bl.a. inte verka eller behandla hästar som genom injektion har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade, ej heller utföra operativa ingrepp. Jag får inte behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos, alltså hästar som bär på allvarligt smittsamma sjukdomar som kan utgöra hot mot andra djur och människors hälsa.

Jag har ett ansvar att inte medverka till att hästen inte får veterinär vård i tid eller utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det är endast veterinär eller en av jordbruksverket Godkänd Hovslagare som får lov att arbeta utanför dessa ramar.

 

Tjänster

© Naturligt Perspektiv Häst & Hov Tel. 070-2794925 micke[a]naturligtperspektiv.se