Livsstil

Vad är en häst? Var kommer de ifrån? Det är frågor som inte är helt orimliga för oss som hästägare att ställa och de flesta av oss vet mycket väl svaren.

Hur kommer det sig då att många väljer att hålla sina hästar under omständigheter som helt bestrider deras natur?

 

Bekräftat är att den domesticerade hästen genetiskt är densamme som deras utdöda vilda släktingar. Det betyder att i grund och botten behöver de inte mer av oss människor än att vi ger dem förutsättningar till att leva det liv naturen designade dem för, dvs rörelsefrihet 24 h om dygnet, fri tillgång till lämplig föda, leva i flock, ordentlig hovvård och fri tillgång till lämpligt vindskydd.

När de är i vår omsorg borde detta betyda att vi inte förmänskligar dem efter våra behov som människor utan respekterar deras natur som hästar.

 

Idag lägger vi människans uppfattning av välfärd på dem i form av påtvingad kost, installning, täcken, klippning och skor. Dessa fantastiska varelser blir berövade sin förmåga att leva det liv som de är skapta för.

 

I det vilda är hästar mer eller mindre i konstant rörelse i jakt på föda och vatten, och som flyktdjur håller de sig ur rovdjurens väg. Att alltid vara på sin vakt och i flock, redo att fly undan ett dödligt anfall är en verklighet som är ljusår från att stå ensamma bakom galler i våra stall med bara ett par timmas utevistelse.

 

Hästens livsstil dikterar dess psykiska och fysiska välbefinnande. Därför är det viktigt att vi som hästägare tar vårat ansvar och intresserar oss för under vilka omständighet våra kära livskamrater faktiskt mår som bäst.

 

Jag försöker förklara och diskuterar gärna vikten och innebörden av hästens livsstil och hur den påverkar hovhälsan vid mina besök.

 

Livsstil

© Naturligt Perspektiv Häst & Hov Tel. 070-2794925 micke[a]naturligtperspektiv.se